Kohderyhmä

Yrityksen suuntaviivat ja kohderyhmän määrittäminen. Minkälainen yritysilme palvelisi juuri sinun yritystä?

Tavoitteet

Tavoitteiden määrittäminen yhdessä, mitä halutaan viestiä. Erottuminen mahdollisista kilpailijoista.

Kokonaisuus

Visuaalisten tukielementtien hahmottaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Selkeä ja toimiva yritysilme.


 

Yrityksen visuaaliset kasvot ja arvot

Yritysilme pitää sisällään usein alla luetellut osa-alueet josta koostuu kokonaisuus :

 • Yrityksen logo tai liikemerkki
 • Värimaailma
 • Typografia (käytettävä kirjasinperhe)
 • Graafiset tukielementit (kuvitus)
 • Graafinen ohjeistus (apuna hahmottamaan vaaditut kriteerit)

Yhtenäinen ulkoasu eri medioissa

 • Verkkosivut (verkkokauppa)
 • Sosiaalinen media
 • Messuosasto
 • Ajoneuvojen teippaus
 • Liikehuoneiston ikkunateippaus
 • Esitemateriaalit
 • Vuosikertomukset
 • Käyntikortit
 • Pakkaussuunnittelu

Toimivan yritysilmeen tehtävä on tuoda asiakkaalle tunnettavuutta, uskottavuutta ja erottaa se kilpailijoistaan. Tiedostamattaan tehty kotikutoinen ilme ei kanna pitkälle, hyvin usein se vain karkoittaa asiakkaan mielenkiinnon. Voit antaa yrityksestäsi mielenkiintoisen ja ammatillisen vaikutelman vain kerran, miksi ei tehdä sitä heti uskottavasti.

Tarvitsetko yritysilmeellesi suunnittelijan?

Yrityksen logo tai liikemerkki

Yrityksen logo tai liikemerkki on yrityksen pilari tunnettavuudelle, oikein suunniteltu logo on ajaton ja helposti tunnistettavissa. Hyvä logo on selkeä ja se viestii yrityksen toimialasta, palvelusta tai tuotteesta. Logon täytyy toimia selkeydessään sekä pienenä esimerkiksi käyntikortissa tai suurena vaikkapa tapahtumamarkkinoinnissa.

Mitkä sitten ovat hyvän logon edellytykset ja mitä pitäisi huomioida?

 • Mahdollisimman selkeä jossa kiteytyy koko yrityksen toimintamalli
 • Logon toimivuus eri medioissa
 • Muotokieli joka viestii toimialasta
 • Toimivuus myös mahdollisesti mustavalkoisena
 • Persoonallisuus ja erottuvuus muista

Logosta on syytä olla CMYK, Pantone sekä RGB värimäärittelyt ja alkuperäisestä logosta vektoriversio. Hyvin usein törmää logoon joka on tehty bittikarttagrafiikkana ja sen elinkaari on lyhyt jo siinä vaiheessa kun logosta pitäisi tehdä suurennos. Kotikutoiset "tein itse ja säästin" versiot ovat usein enemmän haitta kuin hyöty, miksi tehdä asiat moneen kertaan kun ne voi tehdä kerralla toimivaksi. 

Yrityksen värimaailma ja typografia

Yrityksen värimaailma viestii mielikuvasta palvelua tai tuotetta kohtaan. Hyvä ja selkeä typografia vahvistaa ja viimeistelee toimivan yrityskuvan. 

 • Tarkoin valittu värimaailma (päävärit)
 • Tukielementtien värit (tehosteet)
 • Kirjasinperhe (fontit)
 • Ohjeistus värien ja kirjasinleikkausten käyttämisessä

Yrityksen värit määritellään käytettäväksi eri medioissa jotta valitut värit toistuvat samanlaisena painotuotteissa, lomakemateriaaleissa sekä sähköisissä medioissa.

Graafinen ohjeistus tukena yritysilmeessä

Graafinen ohjeistus yritysilmeelle on melkeimpä välttämätön työkalu. Ohjeistuksen avulla yrityksen on helppo tilata esimerkiksi ulkopuoliselta toimijalta painotuotteet, messumateriaalit, vaatetus tai teippaukset koska graafisesta ohjeistuksesta löytyy koko yrityksen ulkoasuun liittyvät ohjeet logon käyttöön, värimäärityksiin, typografiaan sekä tukielementtien käyttöön. 

Mitä Graafinen ohjeistus sitten pitää sisällään?

 • Logon käyttöön liittyvät ohjeet ja turva-alueet
 • Tukielementit ja niiden käyttäminen eri medioissa
 • Värimääritykset
 • Typografia
 • Käyntikorttimalli ja ohjeistus
 • Yritysilmeen ulkoasun määritys
 • Verkkosivujen ulkoasu- ja määritys
 • Lomakkeiston määritykset

Yllä mainitut ovat yleisiä mitä ohjeisto pitää sisällään, riippuen yritykselle suunnitellusta paketista. Graafinen ohjeisto räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi.

Yritysilmeen uudistaminen ja kustannukset

Usein mietitään kustannuksia yritysilmeen uudistamiselle. Yritysilmeen uudistaminen on investointi joka kannattaa, se on olennainen osa yrityksen näkyvyyttä. Kustannukset määräytyvät suunniteltavan paketin laajuuden sekä yrityksen tarpeiden mukaan. Yritysilmeen elinkaari on usein noin 5-vuotta, jonka jälkeen vähintään tukimateriaalit ja yleinen ilmeen piristys on suositeltavaa. 

Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä yrityksesi uudistamisen tarve ja nostetaan kasvot toiselle tasolle.

Pyydä tarjous yritysilmeen uudistamiselle!

 


 

Kaiken kattavaa mainospalvelua

 

Mainostoimistopalvelua läntisellä-uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla, karjaalla, tammisaaressa, lohjalla, inkoossa, salossa ihan missä vain, palvelen asuinkunnasta riippumatta.

Palveluitani:

 • Graafinen suunnittelu
 • Yritysilmeet
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Kuvitukset
 • Verkkosivut
 • Verkkokaupat
 • Messuosastot
 • Pakkaussuunnittelu
 • Digitaalinen markkinointi
 • Sosiaalinen media
 • Painotuotteet

Etsitkö yrityksesi markkinointiin suunnittelijaa, tässä se on.

Ota yhteyttä!

TARJOUSPYYNTÖ
Graafinen suunnittelu on osa yrityksen kasvoja. Visuaalinen ilme jota yritys ylpeänä kantaa eri medioissa on hyvän suunnittelun lähtökohta, se on syytä toteuttaa hyvin. Haluaako yrityksesi erottua ja herättää huomiota? Hyvä idea ei riitä, se vaatii ympärilleen toimivan toteutuksen. Ajatuksella ja ammattitaidolla toteutettu kokonaisuus kantaa pitkälle jota yritys voi ylpeänä hyödyntää omassa liiketoiminnassa erottuakseen kilpailijoista.
GRAAFINEN SUUNNITTELU
LOGOT | YRITYSILMEET | ESITTEET | PAKKAUSSUUNNITTELU | MAINOKSET | ROLL-UPIT | GRAAFISET OHJEISTUKSET
Yritysilme on kokonaisuus joka usein koostuu logosta, esitemateriaaleista, verkkosivun ulkoasusta, messumateriaaleista, myymälä- tai ikkunateippauksista, käyntikorteista tai tuotepakkauksista. Rikkonainen yritysilme viestii myös huonosti hoidetusta markkinoinnista, joka taas tuo asiakkaalle mielikuvan yrityksen kokonaiskuvasta. Tehdään yhdessä selkeää ja toimivaa yrityskuvaa.
YRITYSILMEET
LOGOT | YRITYSILMEET | ESITTEET | PAKKAUSSUUNNITTELU | MAINOKSET | TUKIMATERIAALIT | GRAAFISET OHJEISTUKSET
Verkkosivut on tämän päivän käyntikortti kaikille jotka hakevat tietoa internetistä. Toteutan verkkosivut yrityksen muun ilmeen kanssa tunnistettavaksi, käyttöliittymältään selkeiksi ja palveleviksi. Sivusto toteutetaan aina mobiilikäyttöön sopivaksi. Onko yrityksellä vanha sivusto joka kaipaa uudistamista vai tarvetta uusille sivuille?. Toimitan asiakkaalle kokonaispaketin tarpeen mukaan, domainit, sähköpostit, palvelintila ja ylläpito.
VERKKOSIVUT
VERKKOSIVUT | SOVELLUKSET | YLLÄPITO | HAKUKONEOPTIMOINTI | WORDPRESS | SOSIAALINEN MEDIA
Verkkokaupparatkaisut yritystuotteille, palveluille tai muuhun kaupankäyntiin. Toteutan verkkokaupat asiakkaan tarpeen mukaan joko yhdistettynä yrityksen verkkosivuille tai kokonaan omana kauppana. Verkkokauppa toimitetaan tuotteet istutettuina kauppaan ja tarvittaessa kuvataan tuotekuvat. Maksuliikenne integroidaan asiakkaan valitsemaan toimijaan. Kaupankäynnin aloittaminen on valmis.
VERKKOKAUPAT
WOOCOMMERCE | PRESTASHOP | YLLÄPITO | HAKUKONEOPTIMOINTI | MARKKINOINTI | SOSIAALINEN MEDIA
Yritys tarvitsee näkyvyyttä tuodakseen palveluitaan esille. Laadukkaat esitemateriaalit, flyerit, käyntikortit ja muut viestintämateriaalit antavat yrityksestä mielikuvan. Tarjoan kokonaisvaltaisen palvelun materiaalien suunnittelussa ja toimitan valmiit painomateriaalit suoraan asiakkaalle.
PRINTTIMEDIA
TAITTOTYÖT | ESITESUUNNITTELU | YRITYSGRAFIIKKA | LEHTIMAINOKSET | KÄYNTIKORTIT
Konseptointi on määrittää kohderyhmä, tavoite ja siitä syntyvä idea. Toteutuksella pitää olla selkeä linjaus mitä ollaan tekemässä. Palvelu, tuote- tai valmis idea tarvitsee aina strategisen toimenpiteen jossa määritellään reunaehdot tehokkuuden maksimoimiseksi. Onko idea? pompauta se minulle.
KONSEPTOINTI
KONSEPTOINTI | STRATEGINEN SUUNNITTELU | IDEOIMINEN | KOHDERYHMÄ | LUOVA SUUNNITTELU
Tuotteistaminen antaa vauhtia myynnille kun sen toteuttaa oikein. Usein palvelu tai tuote on valmis sellaisenaan, puuttuu vain noste sen kysynnälle. Tuotteistamisen tarkoitus on helpottaa asiakkaan ostopäätöstä ja luoda tuotteesta tai palvelusta helposti lähestyttävä.
TUOTTEISTAMINEN
VAUHTIA MYYNTIIN | OSTOPÄÄTÖS | NOSTETTA MYYNTIIN | EROTU EDUKSI | LUOVA SUUNNITTELU
Yritys tarvitsee visuaaliseksi tueksi myös valokuvaa, markkinointimateriaaleihin, henkilökuviin, tuotekuviin tai sosiaaliseen mediaan. Kuvauspalvelu hoituu liikuteltavan studion avulla esimerkiksi asiakkaan tiloissa. Loppuun asti viimeistelty kuva ja idea on ilo silmälle. Tarvetta kuvauspalveluille?
VALOKUVAUSPALVELUT
TUOTEKUVAUS | HENKILÖKUVAUS | TAPAHTUMAKUVAUS | YRITYSKUVAUS | KUVANKÄSITTELY
Liikkuvakuva yrityksesi tueksi. Tuotan mainosvideot, esittelyvideot, messuvideot, musiikkivideot ja muut videointipalvelut. Tehdäänkö yhdessä mieleenpainuva ja tunteisiin vetoava video yrityksen muun markkinoinnin tueksi. Visuaalisesti viihdyttävää videokuvaa.
VIDEOKUVAUSPALVELUT
MAINOSVIDEO | MARKKINOINTIVIDEO | TAPAHTUMAKUVAUS | YRITYSKUVAUS | MESSUVIDEO
Äänellä luodaan tunnelma, tunnetila, tai tukielementti esimerkiksi videokuvaan. Tuotan omassa studiossa valmiit mainosmusiikit, tai ääniefektit tarvittavaan materiaaliin. Ääni on hyvä tapa luoda esimerkiksi yrityksen aulaan haluttu tunnelma. Nostetaanko yrityksesi tunnelma uudelle tasolle ?
ÄÄNITUOTANTO
ÄÄNITYSSTUDIO | MAINOSMUSIIKKI | TUNNELMAMUSIIKKI | JINGLE | TUNNUSMUSIIKKI
Houkuttelevan messuosaston suunnittelu toimivaksi ja ihmismassaa vetäväksi on kokonaisuus. Toteutan messusosaston suunnittelun ja tarvittaessa materiaalit onnistuneeseen osastokokonaisuuteen. Lähestyykö messut? Suunnitellaan yhdessä toimiva ja onnistunut messuosasto.
MESSUOSASTOT
MESSUOSASTOT | ROLL-UPIT | MESSUSOMISTEET | MESSUVIDEOT | MESSUMATERIAALIT
Kampanjasuunnittelun tavoitteena on myynnisedistäminen ja kohdeyleisön tavoiteltavuus. On kyseessä uusi tuote tai vanhan elvyttäminen, on ensisijaisen tärkeää muodostaa ajatuksen ympärille strategia... miten saada tuotteelle maksimaalinen hyöty ja ostokäyttäytyminen sekä tuoda kampanjan avulla yrityksen kasvot tutuiksi.
KAMPANJASUUNNITTELU
KAMPANJAT | TUNNETTAVUUS | TUOTELANSEERAUS | OSTOKÄYTTÄYTYMINEN
KIITOS YHTEYDENOTOSTA, OTAN YHTEYTTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN!
Olet tilaamassa logoa.
LOGON SUUNNITTELU
Tarjouspyynnön tarkennus, kuvaile vapaamuotoisesti tarpeesta: yrityksen nimi, toimiala, tavoitteet, muita ajatuksia.
Kiitos mielenkiinnosta, saat hetken päästä yhteydenoton!
Olet tilaamassa esitettä.
ESITTEEN SUUNNITTELU
Tarjouspyynnön tarkennus, kuvaile vapaamuotoisesti tarpeesta: onko yrityksellä omat kuvat, onko tekstit valmiina, tarvitsetteko kuvauspalvelua tms.
Kiitos mielenkiinnosta, saat hetken päästä yhteydenoton!
Olet tilaamassa kotisivuja.
KOTISIVUJEN SUUNNITTELU
Tarjouspyynnön tarkennus, kuvaile vapaamuotoisesti tarpeesta: montako alasivua tarvitset, haluatko google optimoinnin, onko domain ja palvelintila valmiina tms.
Kiitos mielenkiinnosta, saat hetken päästä yhteydenoton!
Olet tilaamassa verkkokauppaa.
VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU
Tarjouspyynnön tarkennus, kuvaile vapaamuotoisesti tarpeesta: paljonko kauppaan tulee tuotteita, onko tuotteille kuvat valmiina, tarvitaanko integraatioita muiden järjestelmien kanssa tms.
Kiitos mielenkiinnosta, saat hetken päästä yhteydenoton!